CURRICULUM VITAE

 

Numele

TALPEŞ 

Prenumele 

MARILENA

 

Galaţi, str. C-tin Brâncoveanu, nr.2, Bl., DL 1, sc.I,  etj.I

 

tel: 0236/416914;

mobil: 0730666671; 0743868537
e-
mail  –  personal  talpesmarilena@yahoo.com

e-mail – instituţie     icdeapa@icdeapa.ro

 

 

INFORMATII PERSONALE

Statutul social 

Căsătorită, 2 copii 

Cetăţenia

Română 

Data şi locul naşterii 

29 noiembrie, 1957, Galaţi, Jud. Galaţi , România

 

1983-2005 

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ,PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 

6200 Galaţi, str. Portului, nr. 2-4, România 

FUNCŢIA- cercetător ştiinţific pr. gr.II, doctor 

 

STUDII

1976-1980 

UNIVERSITATEA DIN GALATI 

 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA SI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE SI TEHNICA PISCICOLA – Specializarea Tehnică Piscicolă 

 

 

SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI 

1981-1982 

LABORATORUL CENTRAL SANITARO-VETERINAR BUCUREŞTI  

 Curs de specializare în ihtiopatologie

1985-1986 

ACADEMIA DE ŞTIIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE “GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI 

  “Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică”

1985-1986 

UNIVERSITATEA DIN GALAŢI, FACULTATEA DE TEHNOLOGIA ŞI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI TEHNICĂ PISCICOLĂ, 

Cursuri postuniversitare 

1992 

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI – Admitere la Doctorat cu tema “Studii şi cercetări privind reproducerea şi dezvoltarea postembrionară la specia Acipenser gueldenstaedti”

 

1996 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ. LABORATORUL  DE IHTIOLOGIE GENERALĂ ŞI APLICATĂ PARIS

Specializare profesională în domeniul crioconservării gameţilor la peşti 

 

1996 

KLADOVO IUGOSLAVIA  -  Documentare de specialitate în unitatea de cercetare şi producţie a Centrului de Cercetare în domeniul pisciculturii Kladovo

1999

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI - Doctorat în ştiinţe tehnice, specializarea Inginerie Industrială cu tema ”Studii şi cercetări privind reproducerea şi dezvoltarea postembrionară la specia Acipenser gueldenstaedti ”

 

 

2004 

1980-2006 

 

1980-1983 

 

1983-2008 

 

 

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA

 

INTREPRINDEREA PISCICOLĂ Brăila 

 

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ GALAŢI 

2002-2008 

ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 • Cadru didactic asociat la  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Cursuri postuniversitare – masterat 

 • Specialitatea - “ Biotehnologii în acvacultură

 • Disciplinele:  

 • Tehnologii sturionicole – CURS şi LABORATOR,  în anul universitar  2003-2004; 2004 - 2005

 • Sisteme recirculante în acvacultură – LABORATOR , în anul universitar 2002- 2003 

 • Catedra de acvacultură şi pescuit 

 • Acvacultură specială – LABORATOR – 2004 – 2005 

 • Acvacultură – Curs, în anul universitar 2005 - 2006

 • Cursuri postuniversitare – masterat 

 • Specialitatea - “ Biotehnologii în acvacultură”

 • Disciplinele:  

 • Tehnologii superintensive de creştere - CURS şi LABORATOR,  în anul universitar  2005-2006;

 • Reproducerea şi amelorarea genetică – CURS şi LABORATOR ,  în anul universitar  2006 – 2007; 2007 - 2008

1984-2008

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE SI EXPERTIZARE 

 

IN DOMENIUL  INGINERIEI TEHNOLOGICE

 

Studii privind influenţa hormonilor naturali şi sintetici asupra speciilor de Acipenseridae capturate în diferite sectoare ale fluviului Dunărea în scopul declanşării ovulaţiei şi spermiaţie; 

 • Studii privind stabilirea criteriilor de calitate a reproducătorilor de Acipenseridae;

 • Studii comparative  în microscopie clasică şi microscopie electronică privind stadiile de dezvoltare ale gonadei la acipenseridele capturate pe diferite sectoare ale fluviul Dunărea;

 • Studii privind crioconservarea gameţilor la sturioni, evaluarea capacităţii de fecundare a acestora;

 • Studii privind influenţa stării fiziologice a reproducătorilor de Acipenseridae asupra descendenţei;

 • Studii privind dezvoltarea embrionară a speciilor de Acipenseridae din fluviul Dunărea;

 • Studii privind transformările biochimice ce au loc în perioada de embriogeneză la specia Acipenser gueldenstaedti;

 • Studii privind dezvoltarea postembrionară în sistem intensiv şi superintensiv a acipenseridelor provenite din fluviul Dunărea;

 • Studii privind creşterea în primul şi al doilea ciclu de dezvoltare a sturionilor  în policultură şi monocultură ;

 • Studii privind reproducerea şi creşterea în monocultură şi policultură  în sistem extensiv şi intensiv a speciilor Perca fluviatilis, Siliurus glanis şi Tinca tinca;

 • Elaborarea tehnologiei de reproducere, dezvoltare postembrionară şi creştere în vara I a speciei Acipenser gueldenstaedti;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere a speciei Acipenser stelatus în policultură cu specii de ciprinide;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere a speciei Acipenser stellatus în sistem superintensiv recirculant;

 • Elaborare sistem de condiţionare a apei tehnologice; 

 • Elaborare tehnologie de producere şi creştere a hibrizilor şi speciilor parentale de sturioni  

 • Elaborarea strategiei privind protecţia şi refacerea stocurilor de sturioni;

 • Perfecţionarea tehnologiei de reproducere artificială a ciprinidelor asiatice;

 • Dozare hormoni sexuali la Acipenser stellatus ;

 • Evaluarea calităţii organoleptice şi chimice a cărnii sturionilor rezultaţi din acvacultură 

 • Elaborarea tehnologiei de obţinere a hibrizilor de sturioni; 

 • Proiectarea , realizarea şi experimentarea sistemelor de creştere a speciei Silurus glanis;

 • Elaborarea reţetelor furajere  pentru peşti pe bază de subproduse sericicole  

IN DOMENIUL PATOLOGIEI

 

PARTICIPAREA LA CONTRACTE  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

1984-2008

 • În calitate de coordonator, teme de cercetare aplicativă, din cadrul programelor  de cercetare naţionale

 1984 - 1986, Utilaje pentru construcţia şi întreţinerea amenajărilor piscicole (Contract cercetare nr. 52/1984/1985/1986) executant CCPPPIP Galaţi, beneficiar I.P. Brăila;

1991, Cercetări noi şi perfecţionate privind combaterea crustaceelor filopode (Contract cercetare nr. 1/1991 )executant CCPPPIP Galaţi, beneficiar ASAS Bucureşti;

1993-1994, Cercetări privind conservarea şi refacerea genofondului, populaţiilor piscicole din apele naturale (sturioni, salmonide, etc.)" (Contract cercetare nr. 1008C/ 1993, nr.557C/ 1994)excutant CCPPPIP Galaţi, beneficiar MEC;   

1994, Cercetări de patologie acvatică (Contract cercetare nr.225B/1994), executant CCPPPIP, Beneficiar ASAS;

1995-1998, Bioconservarea şi refacerea genofondului la speciile de sturioni în fluviul Dunărea" (Contract cercetare nr. 159B/1995, 159 C/1996, 378/1997/ 1998), executant CCPPPIP, beneficiar MEC;

1997-2000, Studii de patologie şi toxicologie piscicolă (Contract cercetare nr. S36/1997, 1998,1999, 2000 ), executant CCPPPIP, Beneficiar ASAS;

2000-2002, Ameliorarea, aclimatizarea şi elaborarea tehnologilor de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti (biban, somn, lin)" (Contract cercetare nr. 609/1996) executant CCPPPIP, beneficiar MEC;

2000-2002, Tehnologie de creştere a reproducătorilor de sturioni anadromi din fluviul Dunărea în vederea reluării ciclului sexual după reproducerea artificială (Contract cercetare nr. 547/2000 , executant CCPPPIP Galaţi, beneficiar ASAS Bucureşti;

 • În calitate de coordonator,  teme de  cercetare fundamentală, din cadrul programelor  de cercetare naţionale

1993-1996,Cercetări fundamentale de patologie (Contract cercetare nr.1038b/1993,1994, contract cercetare nr. S25/1995, contract cercetare nr. S36/1996), executant CCPPPIP, Beneficiar MEC;        

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului   Relansin

2001-2004, Exploatarea superioară a potenţialului trofic al bazinelor acvatice din zone defavorizate prin introducerea în cultură a speciilor de sturioni anadromi (Contract cercetare nr.1505/2001), executant, ICDEAPA Galaţi, beneficiar S.C. Thalasa S.R.L.;

  2004- 2006, Tehnologie de producere şi creştere a hibrizilor şi speciilor parentale de sturioni _ STURIOREG (Contract de cercetare nr. 1974/2004), executant ICDEAPA Galaţi, beneficiari . S.C. Conecţii Internaţionale SRL Eforie Sud, S.C. Grig Impex 94. S.R.L Galaţi

 

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului  Agral

 2001-2004, Tehnologie superintensivă de creştere a sturionilor (Contract de cercetare nr. 51/2001), executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar, S.C. Delta Plus S.R.L.  

 • In calitate de  director de grand  în cadrul Proiectului Sprijinirea Serviciilor din Agricultură finanţat de Banca Mondială

2001-2004, Dezvoltarea sturioniculturii în vederea valorificării resurselor patrimoniului pescăresc (Acord de Grant  nr.2216/2001), executant ICDEAPA Galaţi, beneficiari S.C. Grig Impex 94. S.R.L Galaţi, S.C. Delta Plus Sebeş Alba. Soseaua Sebeş – Daia Romana, Km 5; S.C. Piscicola Zau S.A -  Zau de Câmpie; S.C. Sigap Impex S.R.L. Bucureşti; Societatea Agricolă Văleni Huşi, Com. Văleni; S.C. Carpis Comimpex SRL,  Cluj – Napoca; S.C. Rom – Pesc Impex SRL, Galaţi; S.C. Iulius S.R.L. Constanţa, CNAFP Bucureşti

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului CEEX

2006 - 2008   Sistem şi tehnologie de creştere a speciei Silurus glanis – SITSOM (Contract de cercetare nr. 121/2006), executant ICDEAPA Galaţi,

 • În calitate de coordonator,  Program Colaborare România -  Moldova

2000 - 2002, Ameliorarea, aclimatizarea şi elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti  (Contract cercetare nr. 505/1995), executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar MEC                      

 • În calitate de responsabil contracte de asistenţă tehnică: 

1999, Asistenţă tehnică privind evaluarea condiţiilor fizico-chimice din unitatea  Gruiu ce aparţine firmei Antrepriza Construcţii şi instalaţii Dâmboviţa, BLEI S.R.L. şi elaborarea măsurilor tehnologice ce se impun în vederea creşterii materialului piscicol;

2003, Studii privind creşterea intensivă a speciei Acipenser stellatus  , Contract Asistenţă tehnică nr. 3/2003, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar CNAFP Bucureşti;

2004, Creşterea sturionilor în bazinele S.C. Iulius R.L. S.R.L. Constanţa Contractul de Asistenţă Tehnică nr. 2 din 29.04.2004.

 

 • Colaborator la 25 teme de cercetare  din cadrul programelor  de cercetare naţionale

 

 

 

2000-2002 

 

 

 

 

1996-2000 

 

2003 – 2004  

PARTICIPARE LA COLABORĂRI SI PROIECTE DE COOPERARE INTERNAŢIONALA 

 

PROGRAM  MOLDOVA

STAŢIUNEA DE  CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PISCICULTURĂ CHIŞINĂU

 Ameliorarea, aclimatizarea şi elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti

PROGRAM INCO COPERNICUS , Proiect UE, IC 15 CT 96-1005 “Production of caviar from roe and ovulated oocytes in some sturgeon species”;  

PROGRAM DE ACŢIUNI INTEGRATE “BRÂNCUŞI” NR.06141 TM, 

Studiu comparativ al fiziologiei reproducerii a două specii de sturioni 

( Acipenser baeri şi Acipenser stellatus) în vederea ameliorării tehnologiei de reproducere şi creştere a speciei Acipenser stellatus

 

1990 –  1993

1998 - 2002  

 

 

 

1996 - 2007

PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

 • In calitate de responsabil staţie de reproducere 

Responsabilul staţiei de reproducere artificială a ciprinidelor est asiatice pentru asigurarea programului de populări proprii şi a contractelor de livrare a larvelor de ciprinide est asiatice  

 • În calitate de responsabil program  

Responsabilul programului sturionicol de reproducere, dezvoltare postembrionară şi creştere a sturionilor în cadrul Bazei de Cercetare şi Microproducţie Brateş 

 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞI CONFERINŢE  NAŢIONALE

1988 

Modernizarea tehnologiilor în piscicultură, pescuit şi industrializarea peştelui, Galaţi 1988; 

1991 

" Piscicultura şi pescuitul în economia de piaţă" 24 – 25 Aprilie 1991, Galaţi 

1992 

“Acvacultura şi pescuitul viitorului”, Galaţi, 24-25 Septembrie, 1992 

 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞI CONFERINŢE INTERNAŢIONALE 

1995 

“Aquarom’95”, Galaţi, 18-22 Septembrie 

1996 

Sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice “Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, 14 – 16 Mai 1996, Tulcea):  

1997 

Diversitatea dezvoltării organismelor – sursă de creativitate şi valorificări biotehnologice şi socio-economice” Bucureşti

1997 

“Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate”.Academia de Ştiinţe a Republicii  Moldova. Institutul de Zoologie Chişinău, mai, 1997;

1998 

“Aquarom’98”, 18-22 Mai 1998, Galaţi 

1998 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico – Practică “ Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru, Chişinău 

2000 

  Simpozionul „Caviar Production Recent Developments and Future Trends in Breeding, Conservation and Product Processing of Sturgeons,” Berlin

2003 

Simpozionul “Euroaliment”, Galaţi, 

2003 

Simpozionul “A II-a CONFERINŢĂ DE CHIMIE ANALITICĂ ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE” Istanbul - Turcia 

2006

Workshop internaţional  Silk Handcrafts Cottage Industries and Silk Enterprises Development in Africa, Europe, Central Asia and the Near East , Bursa, Turcia, 6 – 10 martie 2006

 

PARTICIPĂRI LA EXPOZIŢII

1977 

SALONUL INTERNAŢIONAL DE NOUTĂŢI TEHNICE -  INVENTA  97   a obţinut DIPLOMA  - MEDALIA DE AUR

2003 

CONRO 2003 – CONCEPUT ÎN ROMĂNIA  a obţinut DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ŞI PREMIUL I

2003 

CONRO 2003 – CONCEPUT ÎN ROMĂNIA  a obţinut MENŢIUNE

 

ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI 

 

Teza de doctorat - ”Studii şi cercetări privind reproducerea şi dezvoltarea postembrionară la specia Acipenser gueldenstaedti ”

 

3 cărţi publicate în Ed. Didactică şi Pedagogică  în calitate de prim autor;

1 carte publicată în  Ed. Presa Naţională

Lucrări ştiinţifice – 41 ;

Pliante – 3; 

Postere - 8 

 

22 -  Tehnologii şi secvenţe tehnologice aplicabile, aprobate în Consiliu Ştiinţific al CCPPPIP Galaţi;

16 - Rezultate ale testărilor de produse în vederea omologării

 

ASOCIAŢII PROFESIONALE 

 

Membru în ASOCIAŢIA PISCICULTORILOR ŞI PESCARILOR DIN ROMÂNIA 

Membru în ASOCIAŢIA INGINERILOR DIN ROMÂNIA 

Editor în cadrul comitetului director al SOCIETĂŢII DE ACVACULTURĂ DIN ROMÂNIA

 

ALTE COMPETENŢE 

1991 - 2007 

1991 - 2007 

Preşedintele  Comisiei Tehnice al ICDEAPA Galaţi;

2000 - 2007 

Membru în Consiliul  de administraţie  al ICDEAPA Galaţi

1998 - 2007 

Acreditat MAPM pentru întocmire bilanţuri de mediu nivele: 0,1,2 

2004 - 2007 

Reprezentantul  României în  Comitetul Regional de Experţi privind  Genetica  Reproducere artificială, repopularea/reintroducerea – Domeniul de competenţă -  reproducere artificială a sturionilor, acvacultura sturionilor

2008 

Secretarul Comisiei de Acvacultură din cadrul Academiei Agricole şi Silvice

„ Gheorghe Ionescu Şişeşti”

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

                       

 

 

20.03.2008 

 

CSII, dr. ing. 

Talpeş Marilena