CURRICULUM VITAE

 

Numele

Patriche 

Prenumele 

Neculai

 

STR. TECUCI NR.32 BIS BLOC CARPATI SCARA III AP.25, 800120, GALATI, România

 

tel: 0236/416914;

mobil: 0730666670;
e-
mail  –  personal     npatriche@xnet.ro, nik_patriche@hotmail.com

e-mail –   instituţie     icdeapa@icdeapa.ro

 

 

INFORMATII PERSONALE

Statutul social 

Căsătorit, 1 copil

Cetăţenia

Română 

Data şi locul naşterii 

02 iunie, 1957, Galaţi, Jud. Galaţi , România

 

UNITATEA IN CARE ACTIVEZ

1982- până în prezent

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ,PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ 

6200 Galaţi, str. Portului, nr. 54, România

FUNCŢIA- Cercetător Ştiinţific Pr. Gr.I, Prof. Univ. Doctor

 

STUDII

1977 - 1981 

UNIVERSITATEA DIN GALATI 

 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA ŞI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI TEHNICĂ PISCICOLĂ – Specializarea Tehnică Piscicolă

 

 

SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI 

1979-1980 

Curs în domeniul informatizării 

1985, 1987, 2001 

ACADEMIA DE ŞTIIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE “GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI 

„Cursuri de specializare în domeniul cercetării ştiinţifice din Pescuit şi Acvacultură” 

1990-1998 

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI – Diplomă de doctor pentru teza cu titlul:

"Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiilor de reproducere artificială şi dezvoltare post-embrionară la specia Acipenser stellatus Pallas (păstrugă) din Dunărea inferioară". 

1992 

PLANFISH INTERNATIONAL 

Specializare în Germania – domeniul sturioniculturii 

1993 

HULL INTERNATIONAL FISHERIES INSTITUTE, UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

Curs de „Management şi planificare în piscicultură”  

1993 

UNIVERSITATEA DIN REDING U.K. 

Curs de pregătire în domeniul exploatării resurselor acvatice – Prof.dr.Jerry Domaniewski

UNIVERSITATEA KENT DIN CANTEBURY U.K. 

Curs de pregătire în domeniul legislaţiei mediului la – Prof.dr.William Hawarth

 

1996 

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA DIN PARIS, FRANTA

Curs de perfecţionare în „Biologia sturionilor”  

 

2006 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE MARINĂ “GRIGORE ANTIPA” 

Curs de specializare în managementul durabil al pescăriilor marine pescăreşti bazat pe abordare ecosistemică 

2006 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI 

Curs de formare continuă cu specializarea „Managementul instituţiilor publice

2007 

Certificat de auditori interni în sistemul de management al calităţii conform ISO 9001: 2000, organizat de TUV  ROMANIA  SRL

2007 

RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STURGEON CULTURE „BIOS” DIN ASTRAKHAN – FEDERAŢIA RUSĂ

Cercetător invitat pentru stabilirea mărimii stocurilor de sturioni din Marea Caspică, migraţia acestora, precum şi tehnologiile lor de creştere

 

1981-1982

 

 

1982-2008

 

 

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA

 

ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ Timişoara

Inginer stagiar 

 

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ GALAŢI 

Inginer stagiar în cadrul Bazei de cercetare şi microproducţie Brateş - 1982

Inginer cu probleme de cercetare - 1983

Cercetător ştiinţific - 1989

Cercetător ştiinţific principal gradul II - 1991

Secretar ştiinţific secretar ştiinţific  - 1992-2005

Cercetător ştiinţific principal gradul I - 1998

Director institut - 2005

Doctor în ştiinţe tehnice, specializarea Inginerie Industrială - 1998

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Cadru didactic asociat,  în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit

 • anul universitar 1993-1994;

 • cursuri predate „Tehnologii şi instalaţii de epurare a apelor"

  (curs, laborator, proiect),

 • anul universitar 1999-2000;

 • cursuri predate „Microbiologie acvatică” (curs, laborator)

                                    „Construcţii pescăreşti” (curs, laborator)

 • anul universitar 2000-2001;

 •  cursurile predate „Microbiologie acvatică” (curs şi laborator)

                                „Ecotoxicologie generală” (curs şi laborator).  

 

 Profesor universitar titular conform Ordinului Ministrului nr.5286/28.12. 2001 al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

Cursuri predate:  

 • Amenajarea şi gestionarea resurselor de apă”,

 •  „Exploatarea durabilă a ecosistemelor acvatice”,

 •  „Tehnologii sturionicole”,

 •  „Tehnologii superintensive”,

 •  „Acvacultura”;

 • „Genetică”

 • Bitehnologii moderne în acvacultură

 Conducător ştiinţific de doctorat din anul 2004, în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

- număr doctoranzi - 9

1984-2008

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE SI EXPERTIZARE 

 

IN DOMENIUL  INGINERIEI TEHNOLOGICE

 

 • Studii privind inducerea reproducerii artificial dirijate la bazinul circular a speciilor de peşti din complexul est-asiatic, folosind hormoni de tipul Chorulon, P.G. şi Prolan  E;

 • Optimizarea tehnologiilor de reproducere artificială la specia Hypophthalmychthis molitrix;

 • Optimizarea tehnologiilor de reproducere artificială la specia Hypophthalmychthis nobilis;

 • Optimizarea tehnologiilor de reproducere artificială la specia Ctenopharingodon idella;

 • Elaborarea tehnologiei de reproducere, a speciei Acipenser stellatus;

 • Elaborarea tehnologiei de dezvoltare postembrionară a speciei Acipenser stellatus;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere în primul ciclu  a speciei Acipenser stellatus;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere superintensivă a speciei Acipenser stellatus;

 • Studii privind influenţa hormonilor naturali şi sintetici asupra speciilor de Acipenseridae capturate în diferite sectoare ale fluviului Dunărea în scopul declanşării ovulaţiei şi spermiaţie;

 • Studii privind stabilirea criteriilor de calitate a reproducătorilor de Acipenseridae;

 • Studii comparative în microscopie clasică şi microscopie electronică privind stadiile de dezvoltare ale gonadei la acipenseridele capturate pe diferite sectoare ale fluviul Dunărea;  

 • Studii privind crioconservarea gameţilor la sturioni, evaluarea capacităţii de fecundare a acestora; 

 • Studii privind influenţa stării fiziologice a reproducătorilor de Acipenseridae asupra descendenţei;

 • Studii privind dezvoltarea embrionară a speciilor de Acipenseridae din fluviul Dunărea;

 • Studii privind transformările biochimice ce au loc în perioada de embriogeneză la specia Acipenser gueldenstaedti;

 • Studii privind dezvoltarea postembrionară în sistem intensiv şi superintensiv acipenseridelor provenite din fluviul Dunărea; 

 • Studii privind creşterea în primul şi al doilea ciclu de dezvoltare a sturionilor în policultură şi monocultură; 

 • Elaborarea tehnologiei de reproducere, a speciei Acipenser gueldenstaedti;

 • Elaborarea tehnologiei de dezvoltare postembrionară a speciei Acipenser gueldenstaedti

 • Elaborarea tehnologiei de dezvoltare creştere în primul ciclu  a speciei Acipenser gueldenstaedti;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere a speciei Acipenser stellatus în policultură cu specii de ciprinide;

 • Elaborarea tehnologie de creştere a sturionilor (păstrugă, morun, nisetru) în policultură interspecifică;

 • Elaborarea tehnologiei de reproducere, dezvoltare postembrionară şi creştere în primul ciclu  a speciei Acipenser gueldenstaedti;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere a speciei Acipenser stellatus în policultură cu specii de ciprinide;

 • Elaborarea tehnologiei de creştere a speciei Acipenser stellatus în sistem superintensiv recirculant;

 • Elaborare sistem de condiţionare a apei tehnologice;

 • Elaborarea strategiei privind protecţia şi refacerea stocurilor de sturioni; 

 • Dozare hormoni sexuali la Acipenser stellatus

IN DOMENIUL GENETICII ŞI AMELIORĂRII

IN DOMENIUL PATOLOGIEI

CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ A PEŞTELUI ŞI A ALTOR ORGANISME ACVATICE 

ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂŢII RESURSELOR ACVATICE VII 

 

 

PARTICIPAREA LA CONTRACTE  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

1984-2008

 • În calitate de coordonator, teme de cercetare aplicativă, din cadrul programelor  de cercetare naţionale

1984-1999, Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în amenajările piscicole din apele interioare, executant CCPPPIP Galaţi, beneficiar A.S.A.S. Bucureşti

1985-1986, Obţinerea generaţiilor unisexuate la speciile crap şi est-asiatice, executant CCPPPIP Galaţi, beneficiar ASAS Bucureşti;

1994-2000, Cartarea ihtiopatologică a bazinelor piscicole din zona de S-E a României, executant CCPPPIP, Beneficiar ASAS

1996-2002, Coordonatorul temelor de cercetare din cadrul PROGRAMULUI ORIZONT 2000

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului   Relansin

2001-2004, Centrul de excelenţă - Centrul de cercetare pentru biologia, conservarea, reproducerea artificială şi cultura sturionilor (Contract cercetare nr.1411/2001), executant, ICDEAPA Galaţi, beneficiar AMCSIT Bucureşti.;

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului  Agral

 2004-2006, Tehnologie de valorificare complexă a bioresurselor acvatice prin policultură interspecifică a speciilor de sturioni endemici şi aclimatizaţi, (Contract de cercetare nr. 282/2004), executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar, MEC Bucureşti.  

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului CEEX

2006 - 2008   Sisteme integrate de creştere intensivă a peştilor de cultură autohtoniSIPA” (Contract de cercetare nr. 46/2006), executant ICDEAPA Galaţi,

2006 – 2008 „Optimizarea şi implementarea în acvacultura din România a tehnologiilor intensive de creştere a speciilor de peşti cu importanţă economică”  (Contract de cercetare nr. 149/2006), executant ICDEAPA Galaţi,

 • În calitate de  director de proiect  în cadrul Programului PNCDII

2007-2008, „Cercetarea şi dezvoltarea unei tehnologii pentru creşterea superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant cu optimizarea parametrilor tehnologici şi asigurarea protecţiei sanitar-veterinare”, executant ICDEAPA Galaţi,

 • În calitate de  coordonator consorţiu

din 2006 - Coordonator al Consorţiului ştiinţific de cercetare format din 18 entităţi ştiinţifice din domeniul învăţământului superior universitar şi cercetării ştiinţifice din domeniul acvaculturii şi biologiei aplicate (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Institutul Naţional De Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore  Antipa" Constanţa, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov,  Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Transilvania” Braşov, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Universitatea Bacău, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Societatea Ihtiologică din România, Societatea de Acvacultură, Societatea de Limnologie din România) – „Program de evaluare a stării resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale ale României”, (Contract 109/2006), beneficiar Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, finanţator Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol

 • În calitate de responsabil contracte de asistenţă tehnică: 

1984, Asistenţă tehnică privind stabilirea stării sanitare şi de măsuri de combatere a bolilor la ferma piscicolă M. Kogălniceanu din cadrul I.P. Constanţa, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar I.P. Constanţa;

1987, Asistenţă tehnică privind construcţia staţiei de reproducere a peştilor din complexul de ciprinide est-asiatice de la ferma Strachina I din cadrul I. P. Ialomiţa, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar I. P. Ialomiţa;

1988-1990, Asistenţă tehnică privind reproducerea şi predezvoltarea speciilor de peşti din complexul de ciprinide est-asiatice în cadrul fermei Măxineni - I.P.Brăila, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar I.P.Brăila

1990, Asistenţă tehnică privind reproducerea speciilor de ciprinide est-asiatice în cadrul I.P.Ialomiţa, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar I. P. Ialomiţa;

2001-2004, Stabilirea condiţiilor hidrobiologice, hidrochimice şi ihtiologice, în bazinele  experimentale ale SCN – Piteşti, în vederea realizării studiului bioacumulării radionuclizilor în peşte, executant ICDEAPA Galaţi, beneficiar SCN – Piteşti

 

 • Colaborator la 100  teme de cercetare  din cadrul programelor  de cercetare naţionale

 

 

 

2000-2002 

 

 

 

 

1996-2000 

 

2000-2002 

 

 

2003 – 2004  

PARTICIPARE LA COLABORĂRI SI PROIECTE DE COOPERARE INTERNAŢIONALA 

 

PROGRAM  BILATERAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CU REPUBLICA MOLDOVA (STAŢIUNEA DE  CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PISCICULTURĂ CHIŞINĂU)

Ameliorarea, aclimatizarea şi elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti 

PROGRAM INCO COPERNICUS , Proiect UE, IC 15 CT 96-1005 “Production of caviar from roe and ovulated oocytes in some sturgeon species”;  

Convenţie de colaborare  cu INSTITUTE OF FRESWHWATER ECOLOGY AND INLAND FISHERIES, BERLIN , GERMANIA, Universitatea „Dunărea De Jos” Galaţi

PROGRAM DE ACŢIUNI INTEGRATE “BRÂNCUŞI” NR.06141 TM, 

Studiu comparativ al fiziologiei reproducerii a două specii de sturioni 

( Acipenser baeri şi Acipenser stellatus) în vederea ameliorării tehnologiei de reproducere şi creştere a speciei Acipenser stellatus

 

1990 –  1993

1998 - 2002  

 

 

 

1996 - 2007

PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

 • In calitate de responsabil staţie de reproducere 

Responsabilul staţiei de reproducere artificială a ciprinidelor est asiatice pentru asigurarea programului de populări proprii şi a contractelor de livrare a larvelor de ciprinide est asiatice  

 • În calitate de responsabil program  

Responsabilul programului sturionicol de reproducere, dezvoltare postembrionară şi creştere a sturionilor în cadrul Bazei de Cercetare şi Microproducţie Brateş 

 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI, SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

1983 

Consfătuirea pe probleme de medicină veterinară, Galaţi  

1984 

Tehnologii moderne în piscicultură, pescuit şi industrializarea peştelui, Galaţi  

1988 

Modernizarea tehnologiilor în piscicultură, pescuit şi industrializarea peştelui, Galaţi 

1991 

" Piscicultura şi pescuitul în economia de piaţă" 24 – 25 Aprilie, Galaţi

1992 

Acvacultura şi pescuitul viitorului”, Galaţi, 24-25 Septembrie 

1995 

“Aquarom’95”, Galaţi, 18-22 Septembrie 

1995 

Conferinţa Mondială de Acvacultură "Aquaculture in Eastern European Countries" Stara Zagora, BULGARIA 

1996 

Conferinţa Mondială de Aquacultură ’96, Bangkok, Thailanda 

1996 

Conferinţa de Aquacultură Europeană, Bordeaux, Franţa 

1996 

Sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice “Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, 14 – 16 Mai, Tulcea):

1997 

Diversitatea dezvoltării organismelor – sursă de creativitate şi valorificări biotehnologice şi socio-economice” Bucureşti

1997 

“Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate”.Academia de Ştiinţe a Republicii  Moldova. Institutul de Zoologie Chişinău, mai, 1997;

1997 

Conferinţa Mondială de Aquacultură ’97, Seattle, U.S.A.  

1997 

Congresul Internaţional al Sturionilor, Piacenza, Italia 

1998 

Conferinţa de Aquacultură Europeană, Bordeaux, Franţa 

1998 

“Aquarom’98”, 18-22 Mai, Galaţi

1998 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico – Practică “ Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru, Chişinău 

2000 

  Simpozionul „Caviar Production Recent Developments and Future Trends in Breeding, Conservation and Product Processing of Sturgeons,” Berlin

2000 

 Şedinţă FAO / CITES

2003 

Simpozionul “Euroaliment”, Galaţi, 

2003 

Simpozionul “A II-a CONFERINŢĂ DE CHIMIE ANALITICĂ ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE” Istanbul - Turcia 

2004 

35 –a Conferinţă I.A.D. la Novi Sad 

2006 

3-a – Conferinţă NACEE a Directorilor la Dubrovnik, Croatia

2007 

Organizarea celei de-a 4 Conferinţe NACEE a Directorilor din cadrul Network of Aquaculture Centre in Central – Eastern Europe la Galaţi, România

 

PARTICIPĂRI LA EXPOZIŢII

1977 

SALONUL INTERNAŢIONAL DE NOUTĂŢI TEHNICE -  INVENTA  97   a obţinut DIPLOMA  - MEDALIA DE AUR

2003 

CONRO 2003 – CONCEPUT ÎN ROMĂNIA  a obţinut DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ŞI PREMIUL I

2003 

CONRO 2003 – CONCEPUT ÎN ROMĂNIA  a obţinut MENŢIUNE

 

 

ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI 

1998 

Teză de doctorat 

"Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiilor de reproducere artificială şi dezvoltare post-embrionară la specia Acipenser stellatus Pallas (păstrugă) din Dunărea inferioară" 

 

Lucrări ştiinţifice elaborate: peste 100.

Lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în ţară şi în străinătate: 32.

Cărţi publicate în limba română

Patriche, N., 2001, „PĂSTRUGA – Biologie şi reproducere artificială”, Editura Ceres Bucureşti,   ISBN 973-40-0521-9

 

Popa, P., Patriche, N.,2001, „CHIMIA MEDIULUI ACVATIC – Elemente generale de hidrochimie şi ecotoxicologie”, Editura Ceres Bucureşti,  ISBN 973-40-0523-5

 

Popa, P., Patriche, N., Mocanu, R., Sârbu, C., 2001, „CALITATEA MEDIULUI ACVATIC –Metode de control şi interpretare”, Editura Ceres Bucureşti,   ISBN 973-40-0522-7

 

Talpeş, M., Patriche, N., „Tehnologie cadru de creştere a sturionilor în monocultură”, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti 2005, ISBN 973-30-1484-2

 

Talpeş, M., Patriche, N., „Tehnologie cadru de creştere a sturionilor în sistem extensiv în policultură cu specii de ciprinide est asiatice”, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti 2005, ISBN 973-30-1472-9

 

Talpeş, M., Patriche, N., Cristea, V., „Creşterea sturionilor în sistem superintensiv recirculant”, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti 2005, ISBN 973-30-1328-5 (in press)

 

Stăncioiu, S., Patriche, N., „IHTIOLOGIE GENERALĂ” Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti 2006, ISBN 978-973-30-1527-7

 

Patriche, N., Talpes, M., Tenciu, M., Paltenea, E., Iorga, V., Cristea, V., Costache, M., Popescu, C., – „TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE COMPLEXĂ A BIORESURSELOR ACVATICE PRIN POLICULTURĂ INTERSPECIFICĂ A SPECIILOR DE STURIONI ENDEMICI ŞI ACLIMATIZAŢI” - MANUAL DE PREZENTARE, Editura Presa Nationala, 2006, ISBN 973-99702-6-5

 

Stăncioiu S. Patriche N., Patriche Tanţi, IHTIOLOGIE GENERALĂ, 2006, Editura Didactică şi Pedagogică RA Bucureşti, ISBN 978-973-30-1527-7

 

Brevete de inventie 

 

1. Instalaţie acustică de îndepărtare a avifaunei ihtiofage. AT (12.02.1989). Nr.105643;  

 

2. Metodă de îmbogăţire a conţinutului de calciu şi corectare a pH-ului în bazinele piscicole (AT 10.05.1990). Nr. 106945.

 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE 

2001 

 

 

1990 

 

1997 

1997 

1998 

1998 

2001 

2003 

2005 

2006 

 

2006 

 Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice   „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 1990 - Membru în Asociaţia Pescarilor şi Piscicultorilor din România

Membru în ASOCIAŢIA PISCICULTORILOR ŞI PESCARILOR DIN ROMÂNIA 

Membru activ al World Aquaculture Society  

Membru în Societatea Academică Română  

Membru al New York Academy of Science  

Membru în cadrul International Association For Danube Research (IAD) 

Membru în Societatea Română de Radioprotecţie  

Vicepreşedinte al Comisiei de Acvacultură şi Pescuit din cadrul ASAS

Vicepreşedinte al Societăţii de Acvacultură din România  

Membru al Comisiei 1 – Agricultură şi Alimentaţie din cadrul Ministerului Educaţiei şi  Cercetării

Membru fondator NACEE (Network of Aquaculture Centre in Central – Eastern Europe) în România

 

 

ALTE COMPETENŢE 

2006 

Expert evaluator CNCSIS/ Program PNCD I şi PNCD II

1997 

Coordonator program pregătire în domeniul acvaculturii – coordonator asociat în cadrul Institutului Superior de Tehnologii OUTRE-MER Franţa 

1996-1999 

Cadru didactic asociat – conferenţiar – în cadrul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Paris, Franţa 

1999 

Invitat ca specialist în cadrul Institutului de Ecologie Acvatică şi Pescării, Berlin, Germania 

2004 

Profesor universitar, invitat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, în cadrul Comisiei Superioare de acordare a titlului de Doctor Habilitat în ştiinţe, biolog Marin Usatîi  

2003-2005 

Membru în Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol 

2004 - 2007 

Reprezentantul  României în  Comitetul Regional de Experţi privind  Genetica  Reproducere artificială, repopularea/reintroducerea – Domeniul de competenţă -  reproducere artificială a sturionilor, acvacultura sturionilor

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză 

Franceză 

                       

 

20.03.2008 

 

Prof. univ. dr. ing. Neculai PATRICHE