Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultură” a fost înfiinţat prin Decretul nr. 33/21.02.1981, sub denumirea de Centrul de Cercetare Proiectare pentru Piscicultură, Pescuit şi Industrializarea Peştelui Galaţi” continuand activitatea de cercetare si dezvoltare, din domeniu, a Institutului de Cercetari Piscicole” ce a functionat in perioada 1947-1976.

Reorganizat conform Legii nr.290/2002, ca Institut de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare a O.G. nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată şi modificată prin Legea 324/2003 a fost reorganizat în 2005 prin H.G. 1881/2005, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri integral proprii.

Este coordonat şi subordonat Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Sişeşti”

Obiectul principal de activitate din HG nr.1881 / 2005:

Cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă; transferul tehnologic al  cercetării, pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe; comerţul cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata la peşte, crustacee, moluşte (import-export, prestări servicii diverse, activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal, activităţi de studiu de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management servicii pregătitoare pentru pretipărire, relaţii ştiinţifice internaţionale, de cooperare şi de comerţ interior şi exterior, alte obiective ce decurg din activitatea specifică de cercetare-dezvoltare, în baza clasificărilor CAEN.”