LABORATOARE

LABORATOR DE INGINERIA SISTEMELOR ÎN ACVACULTURĂ ŞI PESCUIT

LABORATOR DE ECOBIOLOGIE, EVALUARE, CONSERVARE RESURSE ACVATICE VII

LABORATOR DE PROIECTĂRI, AMENJĂRI ŞI CONSTRUCŢII PESCĂREŞTI

STAŢIE MICĂ DE CALCUL

BIBLIOTECĂ