PROIECTE DE CERCETARE INTERNAŢIONALE

Program INCO COPERNICUS I.C.15 CT 96-1005

Production of caviar from roe and ovulated oocytes from some farmed sturgeon species"

Program de acţiuni integrate “BRÂNCUŞI” NR. 06141 TM

Studiu comparativ al fiziologiei reproducerii a două specii de sturioni (Acipenser baeri şi Acipenser stellatus) în vedrea ameliorării terhnologiei de reproducere şi creştere a speciei Acipenser stellatus

Bilaterale: cu Republica Moldova

Ameliorarea, aclimatizarea şi elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor valoroase de peşti

Protecţia resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în Lacul de acumulare Stânca -Costeşti”