Metode, Tehnici, Tehnologii,

Metodă de evaluare a timpului optim de conservare a sturionilor de cultură

Metodă de selecţie primară a reproducătorilor de sturioni

Tehnici de anesteziere a speciilor de sturioni

Tehnici de transport a sturionilor

Tehnici de crioconservare a gameţilor la masculii de Acipenser stellatus şi Acipenser gueldenstaedti

Tehnici de stimulare hormonală pentru atingerea ovulaţiei complete la reproducătorii de sturioni

Tehnici de colectare a produselor sexuale fără sacrificarea genitorilor de sturioni

Tehnici de reproducere artificială a racului de baltă (Astacus leptodactylus, Esch.)

Tehnici de creştere a racului de baltă (Astacus leptodactylus, Esch.) în policultură cu specii de peşti paşnici

Tehnologie optimizată de reproducere artificială a ciprinidelor asiatice

Tehnologie optimizată de reproducere natural dirijată a crapului

Tehnologie optimizată de creştere a ciprinidelor în policultură

Tehnologie de reproducere artificială a speciei Esox lucius

Tehnologie de dezvoltare postembrionară la specia Esox lucius

Tehnologie de reproducere artificială a speciilor de sturioni (Huso huso, Acipenser stellatus şi Acipenser gueldenstaedti)

Tehnologie de dezvoltare postembrionară a speciilor de sturioni (Huso huso, Acipenser stellatus şi Acipenser gueldenstaedti.)

Tehnologia de creştere în vara I a speciilor de sturioni (Huso huso, Acipenser stellatus şi Acipenser gueldenstaedti)

Tehnologie de iernare a speciilor de sturioni marini migratori

Tehnologie superintensivă de creştere a speciilor de sturioni (Huso huso, Acipenser stellatus şi Acipenser gueldenstaedti) în sistem recirculant

Tehnologie de creştere a sturionilor în policultură interspecifică

Tehnologie de creştere a ciprinidelor în regim intensiv utilizând apă caldă industrială

Biotehnologie de obţinere a furajelor hidrolizate cu preparate enzimatice glicozidazice pentru ciprinide

Biotehnologie de obţinere a furajelor speciale pentru acipenseride