Articole publicate în reviste de specialitate din ţară

Iorga, V., Pecheanu, C., Patriche, N., 1999, Tehnologie agropiscicolă, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol III – 1999 ISBN 973-98719-7-6, pag. 124

Vasile, M., Pecheanu, C., Patriche, N., Fetecău, M., Popa, P.,1999, Tehnologie perfecţionată de creştere a puietului de peşte în vara I, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol III, ISBN 973-98719-7-6, pag. 125

Vasile, M., Pecheanu, C., Patriche, N., Fetecău, M., Popa, P., 1999, Tehnologie de creştere a puietului de Acipenser stellatus (Păstrugă), Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol III, ISBN 973-98719-7-6, pag. 125 – 126

Vasile, M., Pecheanu, C., Patriche, N., Fetecău, M., Popa, P., 1999, Tehnologie perfecţionată de reproducere natural-dirijată a speciei Cyprinus carpio (crap) Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol III, ISBN 973-98719-7-6, pag. 126

Georgescu, R., Paltenea, E., 1999, Metodologii de obţinere a furajelor hidrolizate enzimatic utilizate în nutriţia acipenseridelor.Oferta cercetării şt. pentru transfer tehnologic în agricultură şi ind. Alimentară”, Bucureşti, p. 362-363.

Talpeş, M., Pecheanu, C., Patriche, N., Georgescu, R., 1999, Tehnologie de reproducere şi dezvoltare postembrionară a sturionilor, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol III, ISBN 973-98719-7-6, pag. 127

Vasile, M., Patriche, N., Pecheanu, C., Mirea, D., 2000, Tehnologie de creştere în heleştee a puietului de sturioni migratori în vara I, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol. IV,ISBN 973-31-1511-8, pag.199

Vasile, M., Patriche, N., Pecheanu, C., Mirea, D., 2000, Tehnologie optimizată de producere a materialului piscicol de populare în vârstă de o vară, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară Vol IV, ISBN 973-31-1511-8, pag.200

Adam A., Pecheanu C., Patriche N., 2000, Unealtă de pescuit tip avă pentru capturarea speciilor de ciprinide asiatice din fluviul Dunărea (Model experimental), Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară, Vol IV, ISBN 973-31-1511-8, pag.410

V., Titinshneider, C., Pecheanu, I., Ştefan, 2003, Echipament pentru combaterea vegetaţiei acvatice submerse (prototip),Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2203-3, Cap. IX “Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 450

Magdalena, Tenciu, Marilena, Talpeş, C-tin, Pecheanu, Neculai, Patriche, 2003, Metodologie de utilizare a culturilor de hrană vie, în creşterea larvelor de peşti, Oferta Cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, volumul VII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2203-3, Cap. VIII “Metode, procedee şi tehnici folosite în cercetarea şi producţia agricolă”, pag. 412

V., Iorga, D., Mirea, 2003, Unealtă de pescuit tip avă, specializată în capturarea exemplarelor din speciile de sturioni migratori din fluviul Dunărea, “Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Editura Tehnică 2003, ISBN 973-31-2203-3, Cap. IX “Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 451

Marilena, Talpeş, N., Patriche, Magdalena, Tenciu, 2003, Tehnologie de creştere a reproducătorilor în vederea reluării ciclului sexual, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2203-3, Cap. VI „Tehnologii de creştere a animalelor”, pag. 362-363

Marilena, Talpeş, N., Patriche, 2004, Tehnologie superintensivă de creştere a speciei de sturion anadrom (Acipenser stellatus), Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Vol. VIII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2245-9, Cap. V „Tehnologii de creştere a animalelor”, pag. 207-208

Marilena, Talpeş, N., Patriche, V., Titinshneider, 2004, Instalaţie pilot a sturionilor în sistem recirculant, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Vol. VIII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2245-9, Cap. VIII „Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 256-257

V., Titinshneider, N., Patriche, I., Ştefan, 2004, Echipament de aerare-mobilizare sedimente în bazinele piscicole, „Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Vol. VIII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2245-9, Cap. VIII „Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 257-258

V., Titinshneider, N., Patriche, I., Ştefan, 2004, Echipament pentru controlul dezvoltării vegetaţiei acvatice, „Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Vol. VIII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2245-9, Cap. VIII „Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 258

V., Titinshneider, I., Bocăneală, I., Ştefan, 2004, Echipament pentru înlăturarea vegetaţiei tăiată din bazinele acvatice, „Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură”, Vol. VIII, Editura Tehnică, ISBN 973-31-2245-9, Cap. VIII „Mecanizare şi îmbunătăţiri funciare”, pag. 259