Brevete

  1. Brevet naţional nr. 118244RO / 2005 – „Procedeu de reproducere dirijată a racului de baltă (Astacus leptodactylus Esch.)”

  2. AT (10.05.1990). Nr.106945 – „Metodă de îmbogăţire a conţinutului de calciu şi corectare a pH-ului în bazinele piscicole".

  3. AT (12.02.1989). Nr.105643 – „Instalaţie acustică de îndepărtare avifaunei ihtiofage";

  4. Brevet Nr. 96633 / 1988 – „Instalaţie de aerare a apei cu energie eoliană"

  5. Brevet Nr. 65963 / 1974 – „Amestecător pentru tratarea icrelor şi lapţilor în vederea dirijării procesului de fecundare"