Lucrări ştiinţifice publicate în volumele simpozioanelorNr.

Crt.

Lucrare

Autori

Observaţii

1.

Contribuţii la cunoaşterea etiologiei hidropiziei infecţioase la peşti

Bogatu D., Patriche N., Patriche T.,

Publicate în volumulConsfătuirea pe probleme de medicină veterinară, Galaţi 1983

2.

Studiul bolilor parazitare la speciile de peşti pretabile prelucrării industriale din oceanul Atlantic în zonele de interes ale României

Bogatu D., Munteanu G., Patriche N., Dudu M.

3.

Evoluţia structurii şi dinamicii planctonului în lacul Siutghiol în zona staţiei de reproducere artificială “Ovidiu” în perioada 1982-1983

Maria Fetecău,

T. Mârnea,

Laura Alexandrov, Tania Zaharia

Lucrări prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice Tehnologii moderne în piscicultură, pescuit şi industrializarea peştelui”Galaţi 1984

4.

Contribuţii la cunoaşterea influenţei factorilor ecologici asupra productivităţii piscicole la ferma Cârja, judeţul Vaslui

S. Ciurescu, N. Patriche,, M.Muşa,

V. Şerbu

5.

Observaţii privind productivitatea naturală a bazinelor amenajate din cadrul pepinierei Bugeac – Constanţa, în anul 1983

Maria Fetecău, C-tin Pecheanu, T. Mârnea, M. Muşa, N. Patriche, V. Sebeşteanu, T. Zaharia,

Laura Alexandrov

6.

Circuitul azotului în apa lacului Siutghiol şi a canalului de evacuare de la termocentrala Ovidiu.

T. Mârnea, N. Patriche, Maria Fetecău,

V. Borsciov, P. Grigore

7.

Studiul variabilităţii caracterelor fenotipice ale crapului de cultură din ferma Brateş

C-tin Pecheanu, N. Patriche, P. Grigore

8.

Studii privind utilizarea furajelor prehidrolizate amilolitic în nutriţia crapului de cultură

T. Mârnea, C-tin Pechreanu,

N. Patriche, Maria Fetecău, M. Muşa

9.

Reproducerea natural dirijată a crapului folosind saltele de reproducere

C-tin Pecheanu, D. Pascal, N. Patriche,

P. Grigore, V. Gheorghe, I. Mitea

V. Burada

10.

Algoritm şi program de calcul a producţiei piscicole

G. Fetecău, E. Ceangă, Maria Fetecău

11.

Instrucţiuni privind folosirea sulfatului de cupru ca algicid în heleşteele piscicole

Fetecău M., Patriche N.

Lucrări prezentate în culegerea Consfătuirea pe probleme de piscicultură şi mecanizarea operaţiilor din sectorul piscicol”Galaţi 1985

12.

Cercetări privind epizootologia, prevenirea şi combaterea lerneazei la speciile de cultură

I. Frangulea, V. Borşciov, Marilena Talpeş

Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice Valorificarea potenţialului biologic al apelor interioare prin acvacultură” - Galaţi, 1986

13.

Cazuri de inflamaţie a vezicii gazoase la puietul de o vară de Hypophthalmichthis molitrix

Marilena Talpeş, V.Borşciov

14.

Experiment şi rezultate în utilizarea Onefonului împotriva Phyllopodelor din bazinele de predezvoltare

Marilena Talpeş, V.Borşciov

15.

Observaţii privind influenţa compoziţiei planctonului în stimularea maturării reproducătorilor planctonofagi în bazinele de maturare

Maria Fetacău, C-tin Pecheanu, Rodica Georgescu, M.Vasile

Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice Valorificarea potenţialului biologic al apelor interioare prin acvacultură” - Galaţi, 1986


16.

Studii privind valorificarea integrală a potenţialului trofic al lacului de acumulare Cuibul - Vulturilor

Rodica Georgescu, Maria Fetecău

17.

Algoritm şi program de calcul pentru stimularea numerică a dezvoltării fitoplanctonului în bazinele piscicole

G. Fetecău, Maria Fetecău, C-tin Pecheanu

18.

Observaţii privind structura şi dinamica fitoplanctonului în bazinele amenajate în cadrul pepinierei Oltina – Constanţa în perioada vegetativă a anilor 1982-1985

Maria Fetecău

19.

Aspecte privind modelarea matematică a procesului de creştere a biomasei fitoplanctonice în bazinele piscicole.

G. Fetecău E. Ceangă, Maria Fetecău,

C-tin Pecheanu

Lucrările simpozionului Modernizarea tehnologiilor în piscicultură, pescuit şi industrializarea peştelui”Galaţi, 1988

20.

Observaţii asupra utilizării culturilor algale în stimularea potenţialului trofic al bazinelor piscicole.

Maria Fetecău, C-tin Pecheanu, V. Sebeştenu

21.

Contribuţii privind inducerea reproducerii artificial dirijate la bazinul circular a speciilor de peşti din complexul est-asiatic, folosind hormoni de tip Chorulon, P.G. şi Prolan E., în cadrul staţiei de reproducere artificială Măxineni – judeţul Brăila.

N. Patriche, Carmen Popa, L. Oprea, V. Iorga, Margareta Dudu

22.

Observaţii cu privire la variaţia regimului de oxigen, pH şi consumul chimic de oxigen la permanganat de potasiu la staţia de incubaţie – ferma pepinieră Măxineni.

N. Patriche, Carmen Popa, V. Iorga, T. Mârnea

23.

Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de reproducere a scoicarului (Mylopharongodon piceus).

M. Vasile, N. Patriche

24.

Încercări de epurare a apelor cuprice şi fenolice prin utilizarea macrofitelor tropicale.

T. Mârnea, C-tin Pecheanu, N. Patriche, V. Iorga

25.

Aspecte privind productivitatea naturală a bazinelor amenajate din cadrul fermelor IP Vrancea.

Maria Fetecău, Anastasia Dimitriu, Paula Popa, M. Staicu

26.

Studii privind influenţa ecosistemelor acvatice situate pe terenuri sărăturate asupra compoziţiei chimice a macrofitelor acvatice tropicale

Iorga V., Patriche N., Pecheanu C.

Publicate în volumul simpozionului Piscicultura şi pescuitul în faţa economiei de piaţă”Galaţi, 1991

27.

Observaţii privind reproducerea speciilor de ciprinide din complexul est-asiatic, în cadrul staţiei Măxineni – judeţul Brăila

Patriche N., Popa Carmen, Iorga V.,

Mârnea T.

28.

Aprecieri privind rezultatele obţinute în activitatea de reproducere artificială a speciilor de ciprinide est-asiatice la staţia Măxineni în perioada 1986-1988

Trofimov L., Patriche N., Trofimov A., Popa Caremen, Iorga V.

29.

Studii comparative privind eficienţa asimilării hranei la specia H. molitrix în perioada de predezvoltare.

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, Maria Fetecău

30.

Cercetări privind reproducerea natural dirijată şi predezvoltarea la somn (Silurus glanis)

Mariana Stătescu, Elena Lăcătuşu, Rodica Georgescu, Angela Trofimov, Carmen Popa

31.

Experimentări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de reproducere natural dirijată a crapului în ferma Brateş, în anul 1990

M. Vasile, Maria Fetecău, Paula Popa, Elena Lăcătuşu

32.

Studii comparative privind eficienţa asimilării hranei la specia H. molitrix în perioada de predezvoltare.

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, Maria Fetecău

33.

Cercetări privind reproducerea natural dirijată şi predezvoltarea la somn (Silurus glanis)

Mariana Stătescu, Elena Lăcătuşu, Rodica Georgescu, Angela Trofimov, Carmen Popa

34.

Experimentări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de reproducere natural dirijată a crapului în ferma Brateş, în anul 1990

M. Vasile, Maria Fetecău, Paula Popa, Elena Lăcătuşu

35.

Investigaţii histologice în microscopia electronică (SEM) la nivelul tubului digestiv şi a ficatului de crap afectat de aflatoxine

Patriche N., Leontin D.

36.

Utilizarea echipamentului de mobilizare a sedimentelor în bazinele piscicole – efecte benefice asupra condiţiilor de mediu.

Carmen Popa, Paula Popa

37.

Studiul asupra interacţiunii apă – sediment, în bala Strachina în perioada 1989-1990

Paula Popa, Carmen Popa

38.

Determinarea activităţii amilazei din diferite segmente ale intestinului de crap.

Elpida Păltânea, Rodica Georgescu

39.

Aprecierea stării de întreţinere a materialului piscicol de la ferma piscicolă Brateş

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, Angela Trofimov

40.

Consideraţii privind utilizarea echipamentului de tăiat gheaţă (ETG – 00) în asigurarea condiţiilor optime de iernat a speciilor de peşti de cultură – ferma piscicolă Brateş.

A.Moscalu, C. Dumitriu, V. Iorga

Publicate în volumul simpozionului Piscicultura şi pescuitul în faţa economiei de piaţă”

Galaţi, 1991

41.

Factorii inhibitori ai dezvoltării crustaceelor Phyllopode.

Marilena Talpeş, Mariana Dan, Nataşa Gugilă, Carmen Popa

42.

Organizarea în condiţiile economiei de piaţă a fermei piscicole.

Marilena Talpeş, Doina Ariton

43.

Aprecieri privind utilizarea încărcătorului mobil pentru lăzi cu peşte în condiţii de producţie.

A. Moscalu, V. Iorga

44.

Aspecte microbiologice privind efectul aerării asupra unor grupe de bacterii anaerobe din sedimentele unui bazin piscicol – Ferma Seaca – Lutu Alb.

V. Iorga, C-tin Pecheanu, A. Moscalu, N. Patriche

45.

Aspecte privind dinamica şi componenţa planctonului din bazinele de predezvoltare a larvelor de crap şi sânger din cadrul pepinierei Brateş în anul 1990.

Maria Fetecău

46.

Studii privind influenţa macrofitelor acvatice tropicale (Pistia, Eichornia) asupra apelor de uz piscicol în condiţiile specifice fermei piscicole Măxineni – Brăila.

V. Iorga, C-tin Pecheanu, N. Patriche

47.

Consideraţii generale privind amenajarea agropiscicolă a unor heleştee de reproducere – predezvoltare în cadrul fermei piscicole Măxineni – Brăila.

V. Iorga, C-tin Pecheanu, A. Moscalu, N. Patriche

48.

Investigaţii histologice în microscopia electronică (SEM) la nivelul tubului digestiv şi al ficatului de crap afectat de alfatoxine.

N. Patriche, L. Dan

49.

Experimentări privind reproducerea artificială a sturionilor în ferma Brateş.

G. Vasilescu, N. Patriche şi colab.

Lucrările simpozionului Acvacultura şi pescuitul viitorului”Galaţi, 1992

50.

Reproducerea artificială a speciei Esox lucius, în anul 1992 în cadrul fermei Brateş.

Carmen Popa, Marilena Talpeş, N. Patriche

51.

Contribuţii privind inducerea reproducerii artificiale dirijate a speciilor de peşti din complexul est asiatic folosind hormoni de tipul P.G. în cadrul fermei Brateş în anul 1992.

M. Vasile, C-tin Pecheanu, N. Patriche

52.

Cercetări privind utilizarea furajelor extrudate în nutriţia speciei Acipenser stellatus la predezvoltare.

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, C-tin Pecheanu, I. Crăescu

53.

Cercetări preliminare privind determinarea izoenzomei alfa-amilazei.

Elpida Păltânea, C-tin Pecheanu, Mariana Stătescu

Lucrările simpozionului Acvacultura şi pescuitul viitorului”Galaţi, 1992

54.

Studii privind influenţa ecosistemelor acvatice situate pe terenuri sărăturate asupra compoziţiei chimice a macrofitelor acvatice tropicale.

V. Iorga, N. Patriche, Maria Fetecău

55.

Aspecte privind proiectarea optimală a unei staţii pilot de producere a biomasei fitoplanctonice

G. Fetecău, E. Ceangă, Maria Fetecău

56.

Aspecte privind structura comunităţilor fitoplanctonice în lacul Razelm în perioada iunie-august, 1991.

Maria Fetecău

57.

Influenţa concentraţiei nutrienţilor asupra structurii calitative şi cantitative a planctonului.

Maria Fetecău, Paula Popa

58.

Studiul chimismului apei şi sedimentelor după folosirea echipamentului de mobilizare a sedimentelor

Paula Popa, Raluca Mocanu

59.

Studiul comparativ al digestibilităţii furajelor în perioada de predezvoltare a materialului piscicol.

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, Angela Trofimov, Mariana Stătescu

60.

Variaţii ale procesului de spermatogeneză la remonţi de ciprinide selecţionaţi la ferma Brateş.

M. Caloianu-Iordăchel, O. Zărnescu, Elpida Păltânea

61.

Cercetări privind influenţa regimului de hrană asupra activităţii enzimatice digestive la specia Acipenser stellatus

Elpida Păltânea, Rodica Georgescu

62.

Estimarea populaţiei bacteriene implicată în circuitul principalelor elemente biogene C,N,S în solul bazinelor experimentale (BR-1, BR-2, BR-3, BR-4) situate în pepiniera piscicolă Măxineni-Brăila.

V. Iorga, T. Mârnea

63.

Evoluţia populaţiilor de peşte în lacul de baraj Porţile de Fier II.

N.Dobrovici-Bacalbaşa, V. Iorga

64.

Consideraţii generale privind amenajarea agropiscicolă a unor ecosisteme acvatice.

V. Iorga, Ghe. Marin, C-tin Pecheanu, N. Patriche

65.

Consideraţii generale privind amenajarea agropiscicolă a unor heleştee de reproducere – predezvoltare din cadrul faunei piscicole - Măxineni

Iorga V., Pecheanu C., Moscalu A., Patriche N.

66.

Studiul elementelor toxice din apă şi efectul lor asupra peştilor

Popa Carmen, Patriche N. şi colab.

67.

Consideraţii privind creşterea puietului de păstrugă în sistem superintensiv la ferma Brateş

Vasile M., Pecheanu C., Patriche N.

Publicate în volumul Analele Ştiinţifice ale Institutului

Delta Dunării”

Tulcea 1993

68.

Observaţii privind reproducerea artificială a speciei Acipenser stellatus în ferma Brateş

Pecheanu C., Vasile M., Patriche N.

Publicate în volumul simpozionului AQUAROM’95

Galaţi 1995


69.

Pseudomonas aeruginosa, agent patogen la Acipenser stellatus

Patriche N., Tapleş M., Dan M.

70.

Controlul saprolegniei icrelor de Acipenseridae prin utilizarea verdelui de malachit

Patriche N., Talpeş M.

71.

Observaţii privind tehnologia de predezvoltare a larvelor de păstrugă în sistem superintensiv

Patriche N., Pecheanu C., Vasile M.

72.

Evoluţia parametrilor biologici în bazinele de creştere a speciei Acipenser stellatus

Maria Fetecău, C-tin Pecheanu, N. Patriche

73.

Investigaţii privind conţinutul de hidrocarburi policiclice aromatice (3,4-benzpiren), din produsele de peşte afumat.

Silvia Volintir, C-tin Pecheanu, Elpida Păltânea

74.

Influenţa condiţiilor de depozitare asupra acumulării de histamină în carnea de peşte.

Silvia Volintir, C-tin Pecheanu, Paula Popa, N. Patriche, Aurelia Ionescu

75.

Contribuţia la studiul migraţiei speciei Alosa pontica

C-tin Pecheanu, V. Iorga, N. Patriche

76.

Aspecte privind analiza calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului factor de control în bazinele de creştere.

Maria Fetecău

77.

Influenţa culturii algale asupra structurii biocenozelor acvatice în bazinele piscicole amenajate.

Maria Fetecău

78.

Studii asupra evoluţiei compuşilor biogeni în bazinele de creştere a fermei Brateş.

Paula Popa, Maria Fetecău, Raluca Mocanu

79.

Studii preliminare privind aplicarea electronografiei ca metodă de investigaţii la peşti

Dan L., Pecheanu C., Patriche N., Georgescu V., Dan M., Sebeştean V.

80.

Evaluarea modificărilor senzoriale, fizice, chimice, biochmice asupra cărnii de C.carpio pe perioada depozitării în regim de congelare

Volintir S., Păltânea E., Pecheanu C., Patriche N.

81.

Contribuţii asupra studiului migraţiei sturionilor marini din fluviul Dunărea

Patriche N., Pecheanu C. şi colab.

82.

Investigaţii biochimice la ştiucă (Esox lucius)

Elpida Păltânea, Rodica Georgescu

83.

Cercetări privind influenţa regimului de hrană asupra activităţii enzimatice digestive la specia Acipenser stellatus

Elpida Păltânea, Rodica Georgescu

84.

Rezultate experimentale preliminare pe eleşteu agroameliorat cu redarea asolamentului agropiscicol.

S.Ciurescu, C-tin Pecheanu, N.Patriche, M.Staicu

85.

Probleme fundamentale privind obţinerea de generaţii unisexuate la peşti.

N.Patriche, P.Grigore

Publicate în volumul simpozionului AQUAROM’95

Galaţi 1995

86.

Studiul cariotipului la crap prin culturi de sânge total.

P.Grigore, M.Selin, N.Patriche, Elpida Păltânea

87.

Observaţii privind incidenţa inflamaţiei vezicii gazoase la reproducătorii şi remonţii de bufalo din ferma Strachina I, judeţul Ialomiţa

M.Vavari, N.Patriche, V.Borsciov

88.

Studiul interrelaţiilor între starea fiziologică şi condiţiile de mediu şi hrănirea la specia Acipenser stellatus în perioada predezvoltării.

Rodica Georgescu, Elpida Păltânea, G. Vasilescu

89.

Acumularea substanţelor poluante în organismele peştilor ca efect al poluării Dunării cu metale grele şi pesticide.

Carmen Popa, Elpida Păltânea, N. Patriche

90.

Experimentări privind creşterea în vara I a speciei Acipenser stellatus cu speciile est asiatice.

Marilena Talpeş, N. Patriche, C-tin Pecheanu, Maria Fetecău, M. Vasile, D. Mirea, A. Vedreşco

91.

Experimentări privind reproducerea şi dezvoltarea postembrionară la Acipenser gueldenstaedti.

Marilena Talpeş, N. Patriche, C-tin Pecheanu, D. Mirea, Angela Trofimov, Elena Lăcătuşu, G. Radu, Liliana Pană

92.

Experimentări privind tehnologia de dezvoltare postembrionară la Acipenser stellatus.

N. Patriche, Marilena Talpeş, C-tin Pecheanu, G. Vasilescu, Rodica Georgescu

93.

Unele consideraţii privind incidenţa radiaţiilor ionizante, accidentale din anul 1986 asupra populaţiilor piscicole

C-tin Pecheanu, N. Patriche, P. Grigore, M. Selin

94.

Evaluarea modificărilor senzoriale, fizice, chimice, biochimice asupra cărnii de Cyprinus carpio pe perioada depozitării în regim de congelare

Silvia Volintir, Elpida Păltânea, C-tin Pecheanu, N. Patriche

95.

Unele consideraţii preliminare privind distribuirea FOSFOGIPSULUI ca amendament şi îngrăşământ în piscicultură

Carmen Popa, N. Patriche, C-tin Pecheanu

96.

Phytoplankton management in aquacultural ponds.

Maria Fetecău, A. Vădineanu

Simpozionul Fish and crustacean nutrition methologhy and research for semi-intensve pond-based”Szarvas, Hngary, 1996

97.

Some aspect concerning the establishing of natural productivity of the fish ponds, as a control in half-intensive fish culture.

Maria Fetecău, C-tin echeanu, Paula Popa, G. Fetecău, N. Patriche

98.

Ameliorarea solului sărăturat de pe fundul heleşteelor piscicole din zona Măxineni – Corbu Vechi în vederea creşterii productivităţii naturale prin folosinţă mixtă agropiscicolă

Ghe. Marin, V. Iorga, I. Vişinescu,

L. Trofimov

 

Simpozion Internaţional Iugoslavia, România, Ungaria –Cercetare interdisciplinară zonală”Timişoara, 1997

99.

Rezultatele preliminare privind reconstrucţia şi ameliorarea potenţialului productiv al diferitelor categorii de soluri degradate din judeţele Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău.

Ghe. Marin, V. Iorga

101.

Pescuitul sturionilor în Dunăre, între Isaccea şi Călăraşi

Mero D., Patriche N., Billard R.

Lucrările simpozionului Internaţional

AQUAROM 98” Galaţi,

102.

Studii şi cercetări privind migraţia sturionilor anadromi în fluviul Dunărea

Patriche N., Pecheanu C., Mirea D.

103.

Sistem informatic de gestionare a bazei de date din acvacultură

Corneliu V.E., Patriche N., Pecheanu C.

104.

Evaluarea modificărilor senzoriale, fizice, chimice, biochimice, asupra cărnii de Acipenser stellatus pe perioada depozitării în regim de congelare

Volintir Silvia, Păltânea Elpida, Pecheanu C., Patriche N.

105.

Tratarea chemometrica a calităţii apei Dunării la Galaţi

Paula Popa, Raluca Mocanu,

Costel Sârbu

106.

Contribuţii la studiul hidrolizatelor proteice utilizate la obţinerea furajelor destinate pisciculturii intensive

Păltânea Elpida, Costin Ghe.M., Georgescu Rodica, Pecheanu Constantin.

107.

Evaluarea unor transformări biochimice în perioada de dezvoltare embrionara si postembrionare la specia Acipenser guldenstaedti.

Marilena Talpes , Elpida Paltanea

108.

Încercări de crioconservare a spermatozoizilor de sturioni proveniţi din fluviul Dunărea

Marilena Talpes , Elpida Paltanea

109.

Nutritional behaviour in the first year of the cultured Hypophthalmychthys molitrix, Aristichthys nobilis and Ictiobus

Soare Stăncioiu, Violeta Căruntu, Magdalena Tenciu

110.

Utilizarea furajelor granulate cu conţinut proteic variabil la ciprinidele de cultură

Magdalena Tenciu

Lucrările simpozionului Internaţional AQUAROM 98” Galaţi,

111.

Cercetări privind purificarea vitelogeninei speciei Acipenser ruthenus Linne

Mirea Dănuţ, Francoise Le Menn

112.

Cercetări privind influenţa unor diete diferite de hrana în dezvoltarea postlarvara a speciei Acipenser stellatus

Rodica Georgescu, Vasilescu George, Pecheanu Constantin, Elpida Păltânea

113.

Date privind structura gonadelor la masculii de nisetru în timpul migrării de primăvară şi de toamnă.

Veronica Cristea, Gabriela Munteanu, Marilena Talpeş

114.

Contribuţii la perfecţionarea tehnologiei de creştere în policultura a puietului de peşte în vara I.

Vasile M.,Fetecau M., Popa P., Gheorghe V.

115.

Aplicarea metodelor matematice in ecologia acvatica

Fetecau G., Tarau C, Vadineanu A., Fetecau M., Popa P.

116.

Caracteristicile hidrobiologice ale bazinului hidrografic Chineja

Fetecau Maria

117.

Perspective privind creşterea sturionilor în România

Talpeş Marilena, Patriche Neculai, Pecheanu Constantin

Simpozionul Alimentele şi sănătatea la începutul mileniului III”,

Galaţi 2001

118.

Tehnologia reproducerii artificiale a speciei Acipenser stellatus

Patriche Neculai, Talpeş Marilena, Pecheanu Constantin, Tenciu Magdalena

119.

Optimizarea tehnologiei de creştere în policultură a speciilor de peşte

Pecheanu Constantin, Popa Carmen, Patriche Neculai

120.

Procedeu şi utilaj pentru întreţinerea sistemului de canale din amenajările piscicole

Titinschneider Vladimir, Pecheanu Constantin, Cristea Victor

121.

Contribuţii privind cunoaşterea stării sanitare a populaţiei piscicole din Siretul inferior

Patriche Neculai, Talpeş Marilena, Litvinenco Ofelia

Simpozionul Alimentele şi sănătatea la începutul mileniului III”,

Galaţi 2001

122.

Starea actuală şi evoluţia exploatării păstrugii în Dunărea inferioară

Ceapă Cornel, Bacalbaşa-Dobrovici Nicolaie, Cristea Victor, Patriche Neculai

123.

Hydro-biological and Hydro-chemical Characteristics of the Accumulation Lake Călimăneşti

Tenciu Magdalena, Popa Paula, Patriche Neculai, Pecheanu Constantin

124.

Creştrea sturionilor în sistem recirculant superintensiv

Marilena Talpeş, Neculai Patriche, Constantin Pecheanu, Elpida Păltînea, Magdalena Tenciu

Lucrare prezentată în cadrul simpozionuluiRezultate parţiale obţinute în cadrul proiectelor de cercetare finanţate prin programul AGRAL”, 2003 Bucureşti

125.

Echipament pentru întreţinerea condiţiilor de mediu în acvacultură

Titinshneider Vladimir, Pecheanu Constantin, Patriche Neculai

126.

Cercetări privind migraţia sturionilor marini în Dunăre

Valentin Iorga, Nicolae Patriche, Constantin Pecheanu, Magdalena Tenciu, Dănuţ Mirea, Andrei Ciolac, Victor Cristea

Simpozionul Euroaliment 2003, GALAŢI

127.

Caracterizarea microbiologică a apei tehnologice din instalaţia de condiţionare a modulului de creştere “tip EWOS”,

Neculai Patriche, Marilena Talpeş, Constantin Pecheanu, Magdalena Tenciu

128.

Componenţa cârdurilor de reproducători pe vârste, dimensiuni, mase, sexe şi condiţiile de reproducere a scrumbiei de Dunăre (Alosa pontica, Eichwald, 1838) în anii 2000-2001,

Valentin Iorga, Nicolae Patriche, Constantin Pecheanu, Magdalena Tenciu, Dănuţ Mirea, Andrei Ciolac, Victor Cristea

129.

Caracterizarea hidrologică şi hidrochimică a sectorului inferior al râului Siret

Magdalena Tenciu, Paula Popa, Neculai Patriche, Luiza Florea

130.

Caracterizarea hidrologică şi ihtiologică a sectorului inferior al râului Siret

Magdalena Tenciu, Neculai Patriche, Constantin Pecheanu, Valentin Iorga, Luiza Florea

131.

Eficienţa bioproductivă a furajelor utilizate în creşterea intensivă a sturionilor

Paltenea Elpida, Talpeş Marilena, Pecheanu Constantin, Patriche Neculai

132.

Evaluarea caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice ale cărnii de păstrugă

Paltenea Elpida, Talpeş Marilena, Patriche Neculai


Publicată în volumul Simpozionului Euroaliment 2003, Galaţi

133.

Evaluation of physical, chemical and biochemical modifications of the culture stellate sturgeon meat (Acipenser stellatus Pallas) under refrigeration,

Elpida Paltenea, Marilena Talpeş, Aurelia Ionescu, Margareta Zara, Aida Vasile

Publicate în volumul Simpozionului „Ecologia si protectia ecosistemelor”, Universitatea din Bacau

2005

134.

Aprecierea calitatii senzoriale si microbiologice post – mortem la pastruga de cultura (Acipenser stellatus Pallas).

Margareta Zara, Aurelia Ionescu, Elpida Paltenea, Aida Vasile, Elena Jecu

135.

Sensorial and microbiological quality evaluation of post-mortem great sturgeon

Margareta Zara, Aurelia Ionescu, Elpida Paltenea, Aida Vasile, Aprodu Iuliana

Sympos.

Euro-aliment 2005 Galati

136.

Study of Post-mortem Modifications of the Great Sturgeon.

Ionescu A., Zara M., Vasile A., Aprodu I., Paltenea E.,

137.

Integrated production and durable management of a reproduction sericultural family farm

Matei A., Popescu A., Slădescu V., Talpeş M., Brăiloiu D., Dan M.


The 35-th international session of scientific communications

Scientific papers of the faculty of animal science, Bucureşti, 2006

138.

La stabilite physico-chimique d’esturgeon du Danube (Acipenser stellatus Pallas) au congelation

Ionescu A., Zara M., Aprodu I.,

Vasile A., Paltenea E.


Scientific study and research, vol. VII (4), 2006, ISSN 1582-540X, pp.805-811, – France, 2006