BIBLIOGRAFIE


PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT/

TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ NIVEL STUDII MEDII

ÎN CADRUL LABORATORULUI DE IHTIOLOGIE

ŞI ECOBIOLOGIE RESURSE ACVATICE VII,

COLECTIVUL DE IHTIOLOGIE
STĂNCIOIU S., PATRICHE N., PATRICHE TANȚI, 2006

IHTIOLOGIE GENERALĂ, EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ R.A., BUCUREȘTIOȚEL V., 2007,

ATLASUL PEȘTILOR DIN REZERVAȚIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII, EDITURA CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ DELTA DUNĂRII