BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT/TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

NIVEL STUDII MEDII, ÎN CADRUL LABORATORULUI DE INGINERIE ÎN ACVACULTURĂ ŞI PESCUIT,

COLECTIVUL PATOLOGIA VIEȚUITOARELOR ACVATICEV. Voican, I. Rădulescu, L. Lustun

CĂLĂUZA PISCICULTORULUI, ediţia a II axxx

LEGEA nr. 206/2004 PRIVIND BUNA CONDUITĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE