PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.07.2020Comisia de evaluare şi examinare a candidaţilor înscrişi pentru ocuparea postului de asistent cercetare în economie generală nivel studii superioare, vacant în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific, numită în baza Deciziei nr.46 din 22.06.2020 a analizat din punctul de vedere al eligibilităţii dosarele candidaţilor care s-au înscris pentru participare la concurs, după cum urmează:


  1. Pentru candidatul CÎNEPĂ GEORGEL

- ADMIS


  1. Pentru candidatul SFAT NICOLETA

- ADMISDrept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


COMISIA DE EVALUARE ȘI EXAMINARE:- CS III dr, ing. Tenciu Magdalena - preşedinte

- Director economic Ciupitu Victoria – membru

- Ec.Tătaru Carmen-Geanina – membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar