PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba scrisă de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit,

colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr, ing. Tenciu Magdalena - preşedinte

- CS III, dr.ing.Nistor Veta - membru

- CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.44 din 22.06.2020, în data de 16.07.2020, am procedat la susţinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii, vacant în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit, colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice.


Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit 3(trei) variante de subiecte.

La tragerea la sorţi, candidații au ales varianta de subiecte nr.3 constând în:


Subiectul nr.1. Însușirile peștelui sănătos – 3 puncte.

Subiectul nr.2. Urmărirea evoluției unei boli - 4 puncte.

Subiectul nr.3. Măsuri de protecția muncii în piscicultură - 2 puncte.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.


În urma examinării lucrării scrise, candidații au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

PRICOPE ADINA

8,06

ADMIS

-

2.

FILIMON NICOLETA

6,80

ADMIS

-

3.

MATEI ROXANA-LAURA

4,60

RESPINS

Nu s-a atins pragul minim de notare 5

4.

CERBU GINA-VALENTINA

6,50

ADMIS

-

5.

FLORESCU ADRIAN

2,50

RESPINS

Nu s-a atins pragul minim de notare 5


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Prin urmare candidații respinși la proba scrisă nu vor participa la proba practică.


Luni 20.07.2020 – termen de contestare rezultate probă scrisă.


COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Tenciu Magdalena


Membru

CS III,dr.ing.Nistor Veta


Membru

CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina


Secretar

Insp.Constantin Camelia