BIBLIOGRAFIE

 PENTRU CONCURSUL DE  OCUPARE A POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

 

 

IHTIOLOGIE GENERALĂ

Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București 2006;

PISCICULTURA

Galați, 1981

STURIONII DIN ROMÂNIA

EDITURA EXCELSIOR  ART.,2008, Dorel Lazu, Neculai Patriche, Marilena Talpeș, Victor Cristea, Isabelle Metaxa

PISCICULTURA MODERNĂ ÎN APELE INTERIOARE

EDITURA CERES, BUCUREȘTI, 1977, I. Pojoga;

TRATAT DE IHTIOPATOLOGIE

EDITURA EXCELSIOR ART, 2008, Dumitru Bogatu, Gabriela Munteanu ;

GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND REPRODUCEREA ARTIFICIALĂ LA SPECIILE DE PEȘTI DIN COMPLEXUL EST-ASIATIC

GALATI 2019

 

NORME TEHNOLOGICE ÎN DOMENIUL PISCICULTURII PENTRU ZONELE DE SUD-EST ȘI EST ALE ROMÂNIEI

Galați 2009