METODOLOGIE DE CONCURS

PROMOVARE FUNCȚII CONDUCERE 2019

 

            CONCURS/EXAMEN POSTURI:

1.       Director economic

2.       Șef serviciu dezvoltare, patrimoniu, investiţii, achiziţii, marketing şi administrativ

3.       Șef Laborator de inginerie în acvacultură și pescuit

4.       Șef Laborator pentru procesarea și siguranța produselor din acvacultură și pescuit

5.       Șef bază experimentală Cotu-Chiului.

 

ETAPA IELIMINATORIE

VERIFICARE ELIGIBILITATE DOSAR CERINȚE MINIMALE:

 

Postul 1 – ABSOLVENȚI DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA

                  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA STIINȚE ECONOMICE

                      - MINIM 8 ANI VECHIME ÎN SPECIALITATEA FUNCȚIEI SAU FUNCȚII SIMILARE DEMONSTRABILĂ CU

                  DOCUMENTE ATAȘATE LA DOSAR

          - SĂ FI OBȚINUT CALIFICATIVUL FOARTE BUN” ÎN CEL PUȚIN 2 DIN ULTIMII 3 ANI;

                      - SĂ DEPUNĂ REFERAT DE EVALUARE ÎNTOCMIT DE ȘEFUL IERARHIC SUPERIOR ȘI APROBAT DE

                        DIRECTORUL INSTITUȚIEI, DUPĂ CAZ

          - SĂ NU AIBĂ SANCȚIUNI DISCIPLINARE CARE SĂ NU FI FOST RADIATE ÎN TERMENUL LEGAL.

Postul 2 – ABSOLVENȚI DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA

                  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

                      - MINIM 1 AN VECHIME ÎN SPECIALITATEA FUNCȚIEI SAU FUNCȚII SIMILARE DEMONSTRABILĂ CU

                  DOCUMENTE ATAȘATE LA DOSAR

                      - SĂ DEPUNĂ REFERAT DE EVALUARE ÎNTOCMIT DE ȘEFUL IERARHIC SUPERIOR ȘI APROBAT DE

                        DIRECTORUL INSTITUȚIEI, DUPĂ CAZ

          - SĂ NU AIBĂ SANCȚIUNI DISCIPLINARE CARE SĂ NU FI FOST RADIATE ÎN TERMENUL LEGAL.

Postul 3 – ABSOLVENȚI DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA

                  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA TEHNICĂ PISCICOLĂ

               -  DEȚINERE GRAD ȘTIINȚIFIC CS III ȘI DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE SPECIALIZAREA

                  TEHNICĂ PISCICOLĂ

                      - MINIM 2 ANI VECHIME ÎN SPECIALITATEA FUNCȚIEI SAU FUNCȚII SIMILARE DEMONSTRABILĂ CU

                  DOCUMENTE ATAȘATE LA DOSAR

          - SĂ FI OBȚINUT CALIFICATIVUL FOARTE BUN” ÎN CEL PUȚIN 2 DIN ULTIMII 3 ANI;

                      - SĂ DEPUNĂ REFERAT DE EVALUARE ÎNTOCMIT DE ȘEFUL IERARHIC SUPERIOR ȘI APROBAT DE

                        DIRECTORUL INSTITUȚIEI, DUPĂ CAZ

          - SĂ NU AIBĂ SANCȚIUNI DISCIPLINARE CARE SĂ NU FI FOST RADIATE ÎN TERMENUL LEGAL.

Postul 4 – ABSOLVENȚI DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA

                  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA CHIMIE ALIMENTARĂ/BIOCHIMIE 

               -  DEȚINERE GRAD ȘTIINȚIFIC CS III ȘI DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE SPECIALIZAREA

                  TEHNICĂ PISCICOLĂ

                      - MINIM 2 ANI VECHIME ÎN SPECIALITATEA FUNCȚIEI SAU FUNCȚII SIMILARE DEMONSTRABILĂ CU

                  DOCUMENTE ATAȘATE LA DOSAR

                      - SĂ DEPUNĂ REFERAT DE EVALUARE ÎNTOCMIT DE ȘEFUL IERARHIC SUPERIOR ȘI APROBAT DE

                        DIRECTORUL INSTITUȚIEI, DUPĂ CAZ

          - SĂ FI OBȚINUT CALIFICATIVUL FOARTE BUN” ÎN CEL PUȚIN 2 DIN ULTIMII 3 ANI;

          - SĂ NU AIBĂ SANCȚIUNI DISCIPLINARE CARE SĂ NU FI FOST RADIATE ÎN TERMENUL LEGAL.

Postul 5 – ABSOLVENȚI DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA

                  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA TEHNICĂ PISCICOLĂ

                      - MINIM 2 ANI VECHIME ÎN SPECIALITATEA FUNCȚIEI SAU FUNCȚII SIMILARE DEMONSTRABILĂ CU

                  DOCUMENTE ATAȘATE LA DOSAR

          - SĂ FI OBȚINUT CALIFICATIVUL FOARTE BUN” ÎN CEL PUȚIN 2 DIN ULTIMII 3 ANI;

                      - SĂ DEPUNĂ REFERAT DE EVALUARE ÎNTOCMIT DE ȘEFUL IERARHIC SUPERIOR ȘI APROBAT DE

                        DIRECTORUL INSTITUȚIEI, DUPĂ CAZ

          - SĂ NU AIBĂ SANCȚIUNI DISCIPLINARE CARE SĂ NU FI FOST RADIATE ÎN TERMENUL LEGAL.

 

Verificarea dosarelor de concurs se va face de către comisiile de concurs numite prin Decizii ale directorului I.C.D.E.A.P.A. Galați pentru fiecare post în parte.

           

ETAPA a II-a

PRIMA ZI DE CONCURS – PROBĂ SCRISĂ – CANDIDAȚII VOR DEPUNE ÎN 5 EXEMPLARE PENTRU FIECARE MEMBRU AL COMISIEI, O STRATEGIE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG A COMPARTIMENTULUI/LABORATORULUI/BAZEI PENTRU A CĂREI FUNCȚII DE CONDUCERE CANDIDEAZĂ.

 

ETAPA a III-a

INTERVIU

 

ETAPA a IV-a

AFIȘARE REZULTATE

 

ETAPA a V-a

DEPUNERE CONTESTAȚII

 

            PUNCTAJ MINIM ADMIS/PROBĂ DE CONCURS 85 PUNCTE, MAXIM 100 PUNCTE.

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

-       LEGEA NR.45 DIN 2009 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI" ŞI A SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

-       LEGEA NR.500 DIN 2002 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

-       LEGEA NR.82 DIN 1991 REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ

-       LEGEA NR.53 DIN 2003 CODUL MUNCII REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ

-       LEGEA NR.153 DIN 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

-       HG NR.369 DIN 2017  PRIVIND REORGANIZAREA INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ – GALAŢI ŞI PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.1705/2006 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI CENTRALIZAT AL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

-       LEGEA NR.319 DIN 2006 LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

-       CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE DE CERCETARE-DEZVOLTARE SUBORDONATE A.S.A.S.

 

           

      RELAȚII  SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TELEFONUL: 0236.416914, int.28.

 

 

 

                                           D I R E C T O R,                                                               COMP. RESURSE UMANE,

                         CSI Prof.univ.dr. ing. Neculai PATRICHE                                         Insp. Camelia CONSTANTIN