PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la interviul susținut de candidații

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent

de cercetare în economie generală nivel studii superioare

în cadrul Compartimentului Programe CDI,

Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr.ing.Tenciu Magdalena - preşedinte

- Director adj.economic Ciupitu Victoria - membru

- Ec.Tătaru Carmen-Geanina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,


comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.46 din 22.06.2020, în data de 24.07.2020, am procedat la susţinerea interviului susținut la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare în economie generală nivel studii superioare în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific.

Comisia de concurs a stabilit următoarele întrebări din documentul anexat.


Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.


În urma evaluării interviurilor, candidații au obţinut următoarele rezultate:Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CÎNEPĂ GEORGEL

10,00

ADMIS

-

2.

SFAT NICOLETA

10,00

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.


Luni 27.07.2020 – termen de contestare rezultate probă practică.COMISIA DE CONCURS:


Statut

Nume și prenume

Semnătură

Președinte

CS III dr.ing.Tenciu Magdalena


Membru

Director economic Ciupitu Victoria


Membru

Ec.Tătaru Carmen-Geanina


Secretar

Insp.Constantin Camelia