PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la interviul susținut de candidații

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii,

colectivul de ihtiologie


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr. ing. Stroe Maria-Desimira - preşedinte

- CS ing.Chioveanu Maria-Cristina - membru

- ACS, ing. Ion Gabriel - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.45 din 22.06.2020, în data de 24.07.2020, am procedat la susţinerea interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară studii medii, vacant în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii, colectivul de ihtiologie.


Comisia de concurs a stabilit următoarele întrebări pentru interviu:

Întrebarea nr.1. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră?

Întrebarea nr.2. De ce ați renunțat la ultimul loc de muncă?

Întrebarea nr.3. Enumerați punctele dvs. tari și punctele slabe.

Întrebarea nr.4. De ce ați optat pentru instituția noastră.

Întrebarea nr.5. Ce știți despre instituția noastră?

Întrebarea nr.6. Ce vă putem oferi noi în plus față de firmele la care ați lucrat anterior?

Întrebarea nr.7. De ce vă doriți acest job?

Întrebarea nr.8. Cât de ambițios sunteți?

Întrebarea nr.9. Cum procedați în cazul în care considerați că nu sunteți motivat?

Întrebarea nr.10. Doriți să ne întrebați ceva?


Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

Nu s-a acordat punctaj din oficiu.

În urma evaluării interviurilor, candidatul au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CHITIC GABRIEL

7,66

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.


Luni 27.07.2020 – termen de contestare rezultate probă practică.COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Stroe Maria-Desimira


Membru

CS ing.Chioveanu Maria-Cristina


Membru

ACS, ing. Ion Gabriel


Secretar

Insp.Constantin Camelia