PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la interviul susținut de candidații

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit,

colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr, ing. Tenciu Magdalena - preşedinte

- CS III, ing. dr.ing.Nistor Veta - membru

- CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.44 din 22.06.2020, în data de 24.07.2020, am procedat la susţinerea interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii, vacant în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit, colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice.


Comisia de concurs a stabilit următoarele întrebări pentru interviu:

Întrebarea nr.1.Ce ne puteți spune despre dvs.? - 1 punct

Întrebarea nr.2. De ce ați renunțat la ultimul loc de muncă? - 1 punct

Întrebarea nr.3. Enumerați punctele dvs.tari și punctele slabe? - 1 punct

Întrebarea nr.4. De ce ați optat pentru instituția noastră? - 1 punct

Întrebarea nr.5. Ce știți despre instituția noastră? - 1 punct

Întrebarea nr.6. Ce vă putem oferi noi în plus față de firmele la care ați lucrat anterior? - 1 punct

Întrebarea nr.7. De ce vă doriți acest job? - 1 punct

Întrebarea nr.8. Cât de ambițios sunteți? - 1 punct

Întrebarea nr.9. Cum procedați în cazul în care considerați că nu sunteți motivat? - 1 punct

Întrebarea nr.10. Doriți să ne întrebați ceva? - 1 punct


Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

În urma evaluării interviurilor, candidații au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

PRICOPE ADINA

10,00

ADMIS

-

2.

FILIMON NICOLETA

10,00

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.

Luni 27.07.2020 – termen de contestare rezultate interviu.


COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Tenciu Magdalena


Membru

CS III, ing. dr.ing.Nistor Veta


Membru

CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina


Secretar

Insp.Constantin Camelia