PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba practică de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit,

colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr, ing. Tenciu Magdalena - preşedinte

- CS III, ing. dr.ing.Nistor Veta - membru

- CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,


comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.44 din 22.06.2020, în data de 21.07.2020, am procedat la susţinerea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii, vacant în cadrul laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit, colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice.


Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit 2(două) variante de subiecte.

La tragerea la sorţi, candidații au ales varianta de subiecte nr.2 constând în:


Subiectul nr.1.Conform cu bibliografia indicată pentru concurs, vă rugăm să găsiți

corespondența între caracteristicile bolilor și imaginile prezentate

în Anexa nr.3 5 puncte.

Subiectul nr.2. Identificați fiecare caracter al speciei crap după fotografia prezentată

în Anexa nr.4 - 4 puncte.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.

În urma examinării lucrărilor practice, candidații au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

PRICOPE ADINA

8,86

ADMIS

-

2.

FILIMON NICOLETA

5,04

ADMIS

-

3.

CERBU GINA-VALENTINA

-

RESPINS

NEPREZENTAT


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.

Joi 23.07.2020 – termen de contestare rezultate probă practică.


COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Tenciu Magdalena


Membru

CS III, ing. dr.ing.Nistor Veta


Membru

CS, ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina


Secretar

Insp.Constantin Camelia