PROCES VERBAL

privind rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant

de asistent/tehnician în industria alimentară studii medii, în cadrul Laboratorului de

ihtiologie şi ecobiologie resurse acvatice vii,

Colectivul de ihtiologie

Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele scrisă, practică și de interviu este următorul:
Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care concurează

Punctaj final obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CHITIC GABRIEL

Asistent/tehnician în industria alimentară

8,22

ADMIS

-


COMISIA DE CONCURS:Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III,dr.ing.Stroe Maria-Desimira


Membru

CS ing. Chioveanu Maria-Cristina


Membru

ACS ing. Ion Gabriel


Secretar

Insp.Constantin Camelia
1 din 1