PROCES VERBAL

privind rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant

de asistent/tehnician în industria alimentară studii medii, în cadrul Laboratorului de

inginerie în acvacultură și pescuit,

Colectivul de patologia viețuitoarelor acvatice

Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele scrisă, practică și de interviu este următorul:
Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care concurează

Punctaj final obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

PRICOPE ADINA

Asistent/tehnician în industria alimentară

8,97

ADMIS

-

2.

FILIMON NICOLETA

Asistent/tehnician în industria alimentară

7,28

RESPINS

Al 2-lea clasat
COMISIA DE CONCURS:Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III,dr.ing. Tenciu Magdalena


Membru

CS III, dr.ing. Nistor Veta


Membru

CS ing. Athanasopoulos Liliana-Blondina


Secretar

Insp.Constantin Camelia1 din 1